DEDEKTÖR METAL DEDEKTÖRLERİ

profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör  |  jeofizik cihazı 

  jeo-elektromanyetik gravite dedektörü  |  yer altı radarı  maden su dedektörü  |  deprem dedektörü 

  canlı dedektörü  |  sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz     ENGLISH      

 

SADECE MINER DEDEKTÖRLERİ ARADIĞINIZI BULMANIZI SAĞLAR.

 

 

 

1) MINER A-100 PROFESYONEL METAL DEDEKTÖRÜ

Yeraltında metal, altın, define, gömü ve maden bulmak için kullanılan bir metal dedektördür.

metal dedektörü altın dedektörleri   dedektör derinlikleri

 

 

 

a) ÖNEMLİ ÖZELLİK: Dünyanın en derin arama yapabilen, güvenilir, profesyonel metal dedektörlerinden biridir.

b) METAL AYIRIMI: Altın, gümüş, bakır, bronz gibi değerli metalleri; demir, nikel, kobalt gibi değersiz metallerden ayırarak hassas metal ayırımı yapabilen bir dedektördür.

c) TESPİT ETTİĞİ METALLER: Tüm metalleri (altın, gümüş, bakır, platin, vb.) ve metal alaşımları (bronz, prinç, vb.) tespit edebilen bir dedektördür.

d) MAKSİMUM DERİNLİK: 2,5-3 metre (Dikkat! Piyasadaki hiçbir metal dedektör, 3 metreden daha derindeki metalleri tespit edemez)

e) AYIRIMLI ÇALIŞMA: Kullanıcı metal dedektörü isterse metal ayırımlı, isterse metal ayırımsız çalıştırılabilir.

f) TOPRAK AYARI: Metal dedektörün toprak ayarı tek tuşla yapılır.

g) METAL UYARISI: Dedektör metal tespit edince sesli uyarı verir ve ibre hareketi ile metalin varlığını belli eder.

h) ARAMA BAŞLIKLARI: Metal dedektörün 25 cm ve 33 cm çaplarında iki arama başlığı ve bir batarya kutusu vardır.

i) DİĞER ÖZELLİKLER: Kullanımı çok kolaydır ve genellikle uzmanların seçimi olan bir metal dedektördür.

 

Yeraltında metal, altın, define, gömü ve maden bulmak için kullanılan gelişmiş bir metal dedektördür.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 1950 TL*

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2) MINER A-350 MANYETİK DEDEKTÖR

Yeraltında gömülü olan altın, define, metal, vb. cisimleri ve madenleri bulmak için kullanılan bir dedektördür.

metal dedektörleri manyetik alan dedektörü    manyetik jeofizik dedektörü

 

a) ÖNEMLİ ÖZELLİK: Manyetik dedektör; dünyanın doğal manyetik alanını iki eksenli olarak ölçer, yönünü hesaplar ve bu yönde meydana gelen sapmayı gösterir. Tek tuşla otomatik kalibrasyon yapılır.

b) ÖLÇÜM YÖNTEMİ: Dedektörün özel bir ölçüm yöntemi vardır. Bu sayede yeraltında gömülü olan maddenin noktasal tespiti yapılabilir.

c) DERİNLİK: Derinlik sınırı yoktur. Diğer dedektörlerin ulaşamadığı derinliklerden tespit yapabilir çünkü manyetik dedektör yeraltına sinyal göndermek yerine, yeraltından gelen manyetik sinyali test eder.

d) YÖNTEMİN GÜVENİLİRLİĞİ: Manyetik sistem, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin yerbilimleri bölümlerinde ders olarak gösterilir. Manyetik sistem en güvenilir sonuçları veren jeofizik yöntemlerinden biridir.

 

Yeraltında gömülü olan altın, define, metal, vb. cisimleri ve madenleri bulmak için kullanılan bir dedektördür.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 2500 TL*

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3) MINER A-700 JEO-ELEKTROMANYETİK DEDEKTÖR

 

Yeraltında gömülü olan altın, define, metal gibi cisimleri ve madenleri bulmak için kullanılan ekranlı bir dedektördür.

 

dedektör metal dedektörü altın dedektörleri    ekranlı define dedektörleri

 

 

METALİ (ya da anomaliyi) GRAFİKTEKİ GİBİ GÖSTEREN EKRANLI DEDEKTÖRDÜR.

 

a) ÖNEMLİ ÖZELLİK: Dünyanın en küçük, pratik ve güvenilir yeraltı araştırma cihazlarından biridir. İki parçadan oluşur. Sistem; özel bir mini bilgisayarı alıcı devre (anten) olarak kullanır ve ekranından faydalanır. Sistem; ultra yüksek frekans üreten sinyal jeneratörünü verici olarak kullanır.

b) TESPİT UYARISI: Dedektör, üç boyutlu jeomanyetik ölçüm yapar ve manyetik sapma tespit ettiğinde titreşim ile uyarı verir. Dedektör, toprağın elektromanyetik iletkenliğini de ölçer ve bu sayede derinlik tespiti yapılabilir.

c) DERİNLİK: Derinlik sınırı yoktur. Dedektör, diğer dedektörlerin ulaşamadığı derinliklerden tespit yapabilir. Çünkü dedektör yeraltına sinyal göndermek yerine, yeraltından gelen jeomanyetik sinyali test eder.

d) YÖNTEMİN GÜVENİLİRLİĞİ VE GEÇERLİLİĞİ: Jeomanyetik sistem ve elektromanyetik sistem, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin yerbilimleri bölümlerinde ders olarak gösterilir. Sistem, toprağın elektromanyetik iletkenliği prensibine dayanır. Jeomanyetik yöntem ise jeofiziğin temelini oluşturur. En güvenilir sonuçlar manyetik tarama ile alınır.

 

Yeraltında gömülü olan altın, define, metal gibi cisimleri ve madenleri bulmak için kullanılan ekranlı bir dedektördür.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 9500 TL*

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4) MINER A-1600 YER ALTI RADARI

 

Yeraltında gömülü altın, define, metal, hazine, büyük boşluk bulmak için kullanılan dedektördür. Zemin etüdlerinde de kullanılabilir.

 

 

yer radarı gpr

 

 

a) ÖNEMLİ ÖZELLİK: Bir adet yüksek (400 MHz) ve iki adet ultra yüksek (2500 MHz) frekans olmak üzere toplam 3 sensörlü elektromanyetik tarama yapar. Bu sinyallerin toprak içindeki yayılımını test eder. İki ayrı frekansta gerçek zamanlı tarama yapar.

b) TESPİTİN YAPILIŞI: Dedektör anomali bulduğunda; bilgisayar ekranda değişim, ses sinyali ve titreşim ile uyarı verir. Bu sayede yeraltındaki maddenin ya da boşluğun noktasal tespiti yapılabilir.

c) DERİNLİK: 15 metre derinliğe kadar tarama yapılabilir.

d) YÖNTEMİN GEÇERLİLİĞİ: Yer altı radarı (GPR) sistemi son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sistem; toprağın (farklı frekanstaki sinyaller için) elektromanyetik iletkenliği prensibine dayanır.

e) UYGUNLUK: Cihaz profesyonel araştırmacılar, arkeologlar ve maden, jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisleri için uygundur. Arkeolojik araştırmalarda ve zemin etüdlerinde güvenle kullanılabilir.

 

 

Yeraltında gömülü altın, define, metal, hazine, büyük boşluk bulmak için kullanılan dedektördür. Zemin etüdlerinde de kullanılabilir.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 17500 TL*

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5) MINER A-1000 JEO-ELEKTROMANYETİK - GRAVİTE DEDEKTÖRÜ

 

Yeraltında gömülü altın, define, metal, hazine, büyük boşluk, verimli tarım alanları ve maden yatakları bulmak için kullanılan ekranlı dedektördür. Zemin etüdlerinde de kullanılabilir.

 

altın dedektörü metal dedektörleri  dedektör

 

METALİ (ya da anomaliyi) GRAFİKTE GÖSTEREN EKRANLI DEDEKTÖRDÜR.

 

a) ÖNEMLİ ÖZELLİK: Jeoelektromanyetik - Gravite dedektörü, dünyanın doğal manyetik alanını ve yerçekimini üç eksenli olarak ölçer. Elektromanyetik iletkenliği de ölçer. Kullanıcı, araştırma bölgesini dedektörün üç ayrı yöntemi ile güvenle tarar.

b) TESPİTİN YAPILIŞI: Dedektör; jeomanyetik alanı ve yerçekimi kuvvetini gerçek zamanlı olarak ölçtüğü için, ani bir değişim olduğunda yeraltındaki büyük gömülü maddeler, büyük boşluklar noktasal olarak tespit edilebilir. Dedektörün elektromanyetik ölçüm tekniği ile gömülü maddeler bulunabilir ve derinlikleri ölçülebilir.

c) DERİNLİK: Derinlik sınırı yoktur. Piyasadaki dedektörlerin ulaşamadığı derinliklerden tespit yapabilir. Çünkü dedektör yeraltına sinyal göndermek yerine, yeraltından gelen yerçekimi sinyalini ve jeomanyetik sinyali test eder. Elektromanyetik sinyal iletkenliği yöntemi ile derinlik tespiti yapabilir.

d) YÖNTEMİN GEÇERLİLİĞİ: Jeomanyetik sistem, elektromanyetik sistem, gravite sistemi üniversitelerin mühendislik fakültelerinin yerbilimleri bölümlerinde ders olarak gösterilir.

e) UYGUNLUK: Cihaz profesyonel araştırmacılar, arkeologlar ve maden, jeoloji, jeofizik, ziraat, inşaat mühendisleri için uygundur. Gömülü metal ve arkeolojik araştırmaların yanısıra; güçlü manyetik etkiye sahip nikel, kobalt, demir, elmas (kimberlit) ve bunların gösterge mineral olabileceği altın, gümüş, bakır, krom, alüminyum gibi komşu metalik elementlerin (maden yataklarının) tespitinde kullanılabilir. Tarım alanlarının manyetik ve elektromanyetik homojenliği de ölçülebilir. Bu sayede daha verimli tarım alanları belirlenir. Zemin etüdlerinde de kullanılabilir.

 

Yeraltında gömülü altın, define, metal, hazine, büyük boşluk, verimli tarım alanları ve maden yatakları bulmak için kullanılan ekranlı dedektördür. Zemin etüdlerinde de kullanılabilir.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 24500 TL*

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6) MINER A-200 JEOFİZİK REZİSTİVİTE CİHAZI

Yeraltında boşluk, tünel, büyük metal, altın, define, su, maden, duvar, mezar, vb. bulmak için kullanılır. Uygun tarım alanlarının belirlenmesinde de kullanılır.

jeofizik rezistivite dedektör define dedektörler

a) ÖNEMLİ ÖZELLİK: Elektrotları aracılığı ile toprakla direkt temas kurar. Dedektör derinlik kaybı olmadan hedeflenen derinliğe sinyal gönderir. Hem rezistivite, hem de gravite ölçümü yapabilir. Dedektörün 4 adet büyük elektrodu, 4 adet küçük elektrodu vardır. Dedektör dijital ekranlıdır. İki adet 20 metrelik ve iki adet 40 metrelik kabloları vardır.

b) TARAMA DERİNLİĞİ: Birçok cihazın ve özellikle metal dedektörlerin ulaşamadığı derinliklerde tarama yapabilir. Arkeolojik araştırmalarda 10 metreye kadar çok derin tarama yapabilir. Gravite ölçümlerinde derinlik sınırı yoktur.

c) ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ: Dedektör Wenner yöntemi (Wenner Array) ile kullanılabilir. Ahşap iskelet yardımıyla İkiz Elektrot (Twin Probe) yöntemi ile kullanılabilir.

d) YÖNTEMİN GÜVENİLİRLİĞİ: Rezistivite cihazları ve ölçüm yöntemleri, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin yerbilimleri bölümlerinde ders olarak gösterilir. Rezistivite, derin aramalarda en güvenilir sonuçları veren jeofizik yöntemidir. Toprağın nem seviyesi de ölçülmüş olunur. Verimli tarım alanları belirlenir. Arkeoloji, tarım, jeoloji alanlarında güvenle kullanılabilir.

 

Yeraltında boşluk, tünel, büyük metal, altın, define, su, maden, duvar, mezar, vb. bulmak için kullanılır.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 12500 TL*

(Miner A-200 ve Miner A-750 beraber)

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7) MINER A-1200 MADEN SU DEDEKTÖRÜ

 

Yeraltı suları, metalik maden yatakları bulmak için kullanılan gelişmiş dedektördür. Zemin etüdlerinde de kullanılabilir.

 

dedektör maden su dedektörü

 

a) TESPİTİN YAPILIŞI: Dünyanın doğal manyetik alanını ve yerçekimini üç koordinatlı olarak ölçer. Miner A-1200'in bir parçası olan Miner A-350 ile hatasız ölçüm hattı belirlenir. Cihazın bir parçası olan yüksek frekanslı sinyal üreteci ile toprak elektromanyetik etki altına alınır ve toprağın üç eksenli jeomanyetik şiddeti ölçülür. 3 koordinatlı gravite ölçümü yapılır. Uzak istasyonların sinyalleri alınır ve değişimler 2 boyutlu grafikten gerçek zamanlı olarak takip edilir. Ses sinyali ve titreşim ile uyarı verir.

b) DERİNLİK: 250 metre derinliğe kadar kullanılabilir.

c) YÖNTEMİN GEÇERLİLİĞİ: Jeomanyetik sistem, elektromanyetik sistem, gravite sistemi üniversitelerin mühendislik fakültelerinin yerbilimleri bölümlerinde ders olarak gösterilir. Dedektör profesyonel araştırmacılar, arkeologlar ve maden, jeoloji, jeofizik, hidrojeoloji, inşaat mühendisleri için uygundur. Yeraltı sularının ve güçlü manyetik etkiye sahip nikel, kobalt, demir ve bunların gösterge mineral olabileceği altın, gümüş, bakır, krom, alüminyum gibi komşu metalik elementlerin (maden yataklarının) tespitinde kullanılabilir. Zemin etüdlerinde de kullanılabilir.

d) ÖNEMLİ ÖZELLİK: Yeraltı sularının ve maden yataklarının birincil tespitinde kullanılabilecek en güvenilir ve pratik cihazlardan biridir. Özellikle pasif elektromanyetik sistem ve buna ek olarak jeomanyetik sistem ve gravite sistemi ile çalışır.

 

Yeraltı suları, metalik maden yatakları bulmak için kullanılan gelişmiş dedektördür. Zemin etüdlerinde de kullanılabilir.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 34500 TL*

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

8) MINER A-1500 DEPREM DEDEKTÖRÜ

 

Depremlerin önceden tespit edilebilmesi için kullanılabilir. Erken uyarı sistemidir.

 

deprem dedektörüdeprem dedektörleri

 

BİNLERCE KİŞİNİN HAYATI KURTULABİLİR!

 

a) ÖNEMLİ ÖZELLİK: Miner A-1500, ultra yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların etkisindeki doğal manyetik alanı ve yerçekimini üç eksenli olarak ölçer ve verileri iki ayrı ekranda gerçek zamanlı olarak gösterir.

b) TESPİTİN YAPILIŞI: Ölçülen veriler belirli aralıklarla incelenir ve ani değişim olup olmadığı kontrol edilir. Manyetik alanda ve yerçekiminde ani bir artış ya da azalış görüldüğünde tedbir alınır.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 95000 TL*

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

9) MINER B-250 ELEKTROMANYETİK RADYASYON DEDEKTÖRÜ

 

Kanserin alternatif tedavisinde kullanılabilir. Evdeki, işyerindeki, sokaktaki tehlikeli elektromanyetik radyasyon kaynaklarını tespit etmek için kullanılır.

 

dedektör kanser radyasyon dedektörü  alternatif kanser tedavisi

 

DİKKAT: KANSERİN SEBEPLERİNDEN BİRİ RADYASYONDUR. KANSER TEDAVİSİ GÖRENLER RADYASYONDAN UZAK DURMALIDIR!

 

a) SORUN: Özellikle evde ve işyerinde tehlikeli elektromanyetik radyasyon kaynakları vardır. Bunlar insan sağlığına zarar verebilir ve çaresiz hastalıklara sebep olabilir. Kanserin sebeplerinden biri radyasyondur.

b) ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Miner B-250 (ve Miner B-600) Elektromanyetik Radyasyon kaynaklarını tespit eder, kanserin tedavisinde alternatif olabilir.

 

 

Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 14500 TL*

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10) MINER B-2000 ve B-2000B MİKRODALGA CANLI DEDEKTÖRÜ

 

Oda, konteynır, kapalı alan, vb. içindeki canlıları tespit etmek için kullanılır. Duvarın arkasındaki, odanın içindeki kişiler (silahlı, tehlikeli) dedekte edilebilir.

 

dedektör canlı dedektörü canlı dedektörleri

 

 

a) SORUN: Kapalı alanlarda, konteynır içinde, oda içinde, duvar arkasında kötü niyetli insanlar olabilir.

b) ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Miner B-2000 ve B-2000B; odaların, konteynırların, kapalı alanların içinde canlı olup olmadığını tespit eder. Duvar arkasında silahlı, tehlikeli kişi olup olmadığını belli eder.

 

 

Miner B-2000 / B-2000B Dedektörün İndirimli İnternet Fiyatı: 75000 TL*

 

 

(dedektör ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

11) SANAYİ METAL DEDEKTÖRLERİ

Gıda, tekstil, madencilik, ağaç, medikal, kimya, çimento, vb. sanayinde ürünlerin içinde kalmış olan metal parçaları, çivileri ve iğneleri tespit etmek için kullanılır.

sanayi metal dedektörüdedektör metal dedektörü sanayi

 

a) Tesisinizde taşıyıcı bant varsa: Tünel tipi metal dedektörü bandınıza ve ürünlerinize uygun olarak üretiriz. Metal dedektörü tesisinize getirip, montajını bandınıza birkaç saat içinde yapıp, çalışır vaziyette teslim ederiz.

b) Tesisinizde taşıyıcı bant yoksa: Taşıyıcı bantlı tünel tipi metal dedektörü bandıyla beraber set halinde ürünleriniz için özel olarak üretiriz. Taşıyıcı bantlı tünel tipi metal dedektörü tesisinize getirip, elektrik bağlantısını iki saat içinde yapıp, çalışır vaziyette teslim ederiz.

 

(dedektörler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dedektör metal altın dedektörü kargo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DİKKAT!

YENİ MEZUN MÜHENDİSLER, ARKEOLOGLAR;

MINER ÜRÜNLERİNİ KULLANARAK SAHA ARAŞTIRMALARI YAPABİLİR, YENİ İŞ İMKANLARI YARATABİLİRSİNİZ!

UZMAN ARAŞTIRMACILAR, ARKEOLOGLAR, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ, ZİRAAT MÜHENDİSLERİ, JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ, MADEN MÜHENDİSLERİ, HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLERİ, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN MINER YERALTI ARAŞTIRMA CİHAZLARINI ÖNERİRİZ.

 

MINER DEDEKTÖRLERİ'Nİ;

UZMAN ARAŞTIRMACILAR; gömülü metal, define, altın, boşluk araştırmaları için kullanabilir.

ARKEOLOGLAR; arkeolojik alanların tespiti için kullanabilir.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ, MADEN MÜHENDİSLERİ, JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ, HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLERİ; maden yatakları, yeraltı suları tespiti için, zemin etüdlerinde ve toprağın fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi edinmek için kullanabilir.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ; verimli tarım alanlarının belirlenmesi için, toprak yapısı ve toprağın fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi edinmek için kullanabilir.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ; zemin etüdlerinde kullanabilir.

 

 

ALTIN, METAL, DEFİNE, MADEN, SU İÇİN NEDEN MINER DEDEKTÖRLERİNİ SEÇMELİSİNİZ?

 

- MINER A-1000, üç ayrı sistemle çalışan (manyetik, elektromanyetik, gravite) ilk ve tek dedektördür.

- A-1200, üç ayrı sistemle çalışan (manyetik, elektromanyetik, gravite) en pratik maden, su dedektörüdür.

- A-1600, bir adet yüksek, iki adet ultra yüksek frekans ile üç sensörlü tarama yapabilen en pratik yer altı radarıdır.

- A-700, iki ayrı sistemle (manyetik, elektromanyetik) çalışan ilk ve tek dedektördür.

- A-200, iki ayrı sistemle (rezistivite, gravite) çalışan ilk ve tek dedektördür.

- A-350, manyetik sistemle çalışan en küçük, elde taşınabilir dedektördür.

- MINER dedektörleri yüksek teknoloji ürünleridir. Çalışma teknikleri güvenilirdir, bilimseldir. Fiyatları çok uygundur. Verimleri çok yüksektir.

- MINER dedektörleri, dünyanın birçok ülkesinde bilinçli araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır.

 

 

 

İlginize çok teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk, başarı dolu günler diliyoruz. Saygılarımızla,

ÖZDEMİRLİ MADENCİLİK TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Uzgörenler Sok. No.14 Pasaj-7 Demirlibahçe Ankara
Tel: (0545) 363 71 05  -  (0505) 460 83 70  -  (0312) 362 55 64   /   Faks: (0312) 362 88 94
E-mail: info@metaldedektor.net

 

profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör  |  jeofizik cihazı 

  jeo-elektromanyetik gravite dedektörü  |  yer altı radarı  maden su dedektörü  |  deprem dedektörü 

  canlı dedektörü  |  sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

ENGLISH  GERMAN  FRENCH  ARABIC  ITALIAN  RUSSIAN  CHINESE  SPANISH  IRANIAN  GREEK

 

(c) Copyright 2015 metaldedektor.net metaldedektor.com kanseridurdur.com tarimdaverim.com

Özdemirli Madencilik Tic. Ltd. Şti.; metal dedektörü, dedektör, altın define hazine deprem su maden jeofizik dedektörleri gpr üretimi ve satışı yapmaktadır. * Yukarıdaki fiyatlara KDV dahil edilmemiştir.